โปรดกรอกข้อมูลประจำเดือนครั้งล่าสุดของคุณ
เพื่อเริ่มต้นการคำนวณอายุครรภ์


“ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ยาในอายุครรภ์น้อย ๆ ยิ่งเริ่มใช้ยาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดจนถึงอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์

Loading