3 เดือน หรือไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามที่กฎหมายกำหนด

ราคาไม่เกิน 5000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ให้บริการและการให้ข้อมูลที่เป็นจริงสำหรับผู้รับบริการ

ไม่มีค่ะ หากผู้รับบริการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
 • กรณีที่ผู้รับบริการให้ข้อมูลการรับบริการที่เป็นเท็จ
 • มีการแท้งไม่สมบูรณ์โดยคำวินิจฉัยของแพทย์
ไม่สามารถคืนเงินได้ จึงควรตัดสินใจให้รอบคอบ เพราะเมื่อมีการโอนเงินเกิดขึ้นแล้ว ระบบจะมีการตรวจสอบและจัดส่งยาให้ผู้รับบริการโดยเร็ว รวมทั้งจะมีกระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อการรักษาและติดตามผลการรักษา จึงไม่สามารถคืนเงินได้
ติดต่อสายด่วน 1452 กด 1 จะมีทีมแพทย์ให้คำปรึกษาค่ะ

ขั้นตอนจะมีดังนี้
1.แจ้งเบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ทราบ และรอข้อความทาง SMS กดลิ๊งค์เข้าสู่ระบบการแพทย์ทางไกล

2.กดลิงค์ https://ppat.clinic เพื่อเข้าสู่ระบบการรับบริการ

3.แสกน QR code เพื่อเข้าสู่ระบบการรับริการ

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ผู้รับบริการต้องดำเนินการดังนี้

ผู้รับบริการต้องเตรียมฟิล์มผลอัลตราซาวด์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและแจ้งยอดค่ารับบริการ

 • ภายในภูมิภาค 1-3 วัน
 • ต่างภูมิภาค 5-7 วัน

โดยสามารถตรวจสอบจากลิงค์ที่ระบบส่งไปในข้อความ SMS ได้ค่ะ

ต้องขออภัย ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากการอัลตราซาวด์จะบอกได้สองอย่าง

 1. อายุครรภ์กี่สัปดาห์
 2. ตั้งครรภ์ปกติในโพรงมดลูกหรือไม่

ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการตรวจอัลตราซาวด์

 1. คลินิกใกล้บ้าน
 2. โรงพยาบาลใกล้บ้าน แล้วส่งผลมาให้ทีมแพทย์วินิจฉัย

คำแนะนำด้วยความห่วงใยจากการแพทย์ทางไกล

 1. เมื่อท่านได้รับพัสดุแล้ว กรุณากดลิงค์ในข้อความ(sms)เพื่อยืนยันการรับพัสดุ
 2. แอดไลน์ ppat90 พร้อมถ่ายรูปส่งกลับมาเพื่อยืนยันเข้าสู่กระบวนการปรึกษาแพทย์
 3. รอรับการปรึกษาการเริ่มใช้ยาจากแพทย์
 4. เมื่อพร้อมที่จะเริ่มต้นกระบวนการรักษา (ไม่ควรเกิน 3 วันหลังจากได้รับยา)
 5. ให้คลิกลิงค์ในข้อความ( sms )ที่ได้รับเพื่อเริ่มต้นกระบวนการแจ้งเตือนระบบอัตโนมัติจนจบกระบวนการรักษาดูแล
เราใช้ยา 2 ตัวคู่กัน เริ่มจากรับประทานยาตัวแรก (Mifepristone) หลังจากนั้น 24-48 ชม. อมหรือสอดยาตัวที่สอง(Misoprostol)

มีอาการ ไข้ ,หนาวสั่น, ชาบริเวณปลายมือปลายเท้า ,คลื้นไส้ ,อาเจียน, ถ่ายเหลว ,ปวดบีบท้องน้อย

 1. สังเกตเนื้อเยื่อ-ตัวอ่อน ที่หลุดออกมาขณะแท้ง
 2. อาการปวดจะหายไปภายใน 3-5 วัน
 3. เลือดหยุดภายใน 7-14 วัน
 4. ตรวจปัสสาวะผลเป็นลบภายใน 2-4 สัปดาห์
โดยทั่วไปพบว่า 3-5 % อาจมีปัญหาแท้งไม่สมบูรณ์ ซึ่งบางคนต้องเข้ารับบริการต่อในโรงพยาบาล
ติดต่อตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ ทั้งทางโทรศัพท์ และ Line
 • เมื่อได้รับยาแล้ว 3 วัน ต้องรีบดำเนินการใช้ทันที
 • ผลอัลตราซาวด์ต้องเป็นปัจจุบัน
 • การให้ข้อมูลของผู้รับบริการห้ามเป็นเท็จ

ในระบบการแพทย์ทางไกลจะมีกระบวนการติดตาม ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนหรือการแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ให้สังเกตอาการของตนเองดังนี้

 • อาการแทรกซ้อน
 • ปวดท้องมากกว่า 3 วัน กินยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้น
 • มีไข้ หนาวสั่น
 • เลือดออกเยอะ ใช้ผ้าอนามัยมากกว่า 2 ชิ้นใน 1ชม.
 • อาการที่อาจบ่งบอกว่าการยุติการตั้งครรภ์ล้มเหลว
 • อาการแพ้ท้องยังคงอยู่นานกว่า 3 วันหลังใช้ยา
 • เลือดหยุดก่อน 5 วัน

หากพบอาการเหล่านี้ให้รีบติดต่อแพทย์ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ทันที