ระบบติดตามดูแลผู้รับบริการ

ด้วยความห่วงใยจาก สวท
โปรดคลิกที่ปุ่มเพลย์เพื่อฟังคำแนะนำจากแพทย์

สวัสดีจากระบบ Telemed PPAT นี่คือการติดตามผ่าน SMS ครั้งที่ 1 เพื่อประโยชน์ในการยุติการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์และได้ผลสูงสุด

เมื่อท่านได้รับยาเรียบร้อยแล้ว โปรดเริ่มการใช้ยาให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลา 3 วัน

หากเกินกว่า 3 วัน ประสิทธิภาพในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์และอายุครรภ์จะไม่สอดคล้องกัน ส่งผลทำให้กระบวนการรักษาอาจไม่สมบูรณ์และมีความเสี่ยง

ทางผู้ให้บริการในนาม Telemed PPAT จะไม่สามารถให้การดูแล และรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาที่ล่าช้าได้

และโปรดเปิดอ่าน SMS ทุกฉบับที่จะมีการจัดส่งหาท่านทั้งหมด 6 ครั้งเพื่อดูแลตลอดกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาจาก PPAT
Hidden