ประเมินการแท้งสมบูรณ์

ด้วยความห่วงใยจาก สวท
โปรดคลิกที่ปุ่มเพลย์เพื่อฟังคำแนะนำจากแพทย์

ประเมินการแท้งสมบูรณ์ โปรดพิจารณาจากช่วงอายุครรภ์ของท่านเทียบกับข้อมูลต่อไปนี้และสังเกต/ตรวจดูสิ่งที่พบบนผ้าอนามัย

ถ้ามีรายละเอียดเหล่านี้ครบถ้วนตามอายุครรภ์ หมายถึงแท้งสมบูรณ์

  1. มีเลือดออก
  2. มีชิ้นเนื้อออกมา
  3. มีตัวอ่อนออกมา
  4. มีรกออกมา

อายุครรภ์ 4-6 สัปดาห์
มีชิ้นเนื้อเยื่อออกมา จะพบในอายุครรภ์ 4 สัปดาห์ เพราะจะยังไม่มีตัวอ่อน และตัวอ่อนจะมีขนาดเล็กมากในอายุครรภ์ประมาณ 6 สัปดาห์

อายุครรภ์ 8-9 สัปดาห์
จะมีถุงน้ำคร่ำออกมา ซึ่งภายในจะประกอบด้วยชิ้นเนื้อ มีรก และตัวอ่อน (คล้ายพุงปลา หรือไส้ปลา)

อายุครรภ์ 10-12 สัปดาห์
จะมีถุงน้ำคร่ำ ชิ้นเนื้อ ตัวอ่อน และรก ออกมา

แต่หากไม่แน่ใจว่าแท้งสมบูรณ์ หรือเลือดหยุดก่อน 5 วัน โปรดติดต่อแพทย์ผู้ดูแล ทาง LINE เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม

อาการที่ต้องเฝ้าระวัง

  • อาการไข้หนาวสั่น ติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง
  • ปวดท้องน้อย จนไม่สามารถทำกิจกรรมวันได้ตามปกติ
  • ตกขาว มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ
  • เลือดออกมากผิดปกติ

แต่หากไม่แน่ใจว่าแท้งสมบูรณ์ หรือเลือดหยุดก่อน 5 วัน โปรดติดต่อแพทย์ผู้ดูแล ทาง LINE เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม

Hidden

ไลน์ปรึกษาแพทย์
คลิกเพื่อดำเนินการ