ประเมินคุณภาพบริการ

วันนี้เป็นต้นไป
สามารถตรวจผลการยุติการตั้งครรภ์ได้แล้ว

เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ โปรดเลือกการคุมกำเนิดที่เหมาะสมทันทีหลังยุติการตั้งครรภ์

ทั้งการใช้ถุงยางอนามัย กินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบรายเดือน หรือยาฉีดคุมกำเนิด ใช้ยาฝังคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัย

ประเมินคุณภาพบริการ

Hidden